brit 1
brit 10
brit 5
brit 4

ברית לשם שמים

ברית שמעון נותנים שירות ללא תשלום בכל אזורי הארץ בצורה מיקצועית
זה כולל רב סנדק שיברך את הציבור [הרב המקובל תלמידו המובהק של המקובל הגדול הרב כדורי זצוק"ל הרב אליהו מימון

פייטן שינעים את האוירה ילד פלא
הכל באהבה רבה ולשם שמיים לעזור כמה שאפשר כולל כל צורכי הברית.

ברית שמעון -  מוהל מוסמך ומנוסה - הרב שמעון ראש

מוסמך מטעם הרבנות הראשית לישראל והועדה לפיקוח על מוהלים
אישור רפואי ממשרד הבריאות מ.ר 812
בוגר קורס השתלמות רפואית למוהלים במכון דרכי ההלכה, זריז זהיר ומנוסה

סטריליזציה מלאה וקפדנית  בקריטריונים רפואיים אפשרות לכלים חד פעמים לבקשת ההורים
שימוש בחומרים חדישים המקנים לתינוק שקט ושלווה
ביקור בית והדרכה מפורטת להורים לפני הברית
לווי צמוד ושקיפות ושיתוף בכול הנעשה
טקס מרגש ושיתוף הקהל בשירי הברית
וינעים בקולו הערב ילד פלא בשיר ותשבחות

כניסה למערכת